Loomadel on imeline võime muuta meid positiivsemaks ja luua turvatunne. Pilt: Grete Maria Kesa

Loomateraapia - kellele ja milleks?
24.05.2016

Iga loomaomanik teab, et lemmikul on imeline võime muuta meid rõõmsamaks ja süstida meisse energiat ka kõige halvemal päeval. Teaduslikult on tõestatud, et lisaks kõigele saavad loomad kaasa aidata ka meie tervise parandamises.

Loomade teraapiline mõju inimese tervisele on põhjuseks, miks üha enam kasutatakse loomi erinevate tervisehädade leevendamiseks ja tervendavate tegevuste läbiviimiseks, mis muidu on vastumeelsed või rasked. Teadlased on leidnud, et loomadega suhtlemine ja erinevatesse protsessidesse kaasamine vähendab stressi, ärevust ja üksindustunnet. Samuti sisendab enesekindlust ja pakub emotsionaalset tuge. Ka Eestis on loomade kaasamine teraapilistesse tegevstesse juba üpriski populaarne ja viise, kuidas koostöö loomadega  saab inimesele abiks olla, on mitmeid.

  • Tegevused loomade abil
Selline koostöö vorm on lihtsaim ning konkreetne ravieesmärk puudub. Tegevused, millesse loomi kaasatakse, on mõeldud inimese motivatsiooni tõstmiseks, elukvaliteedi parandamiseks ja positiivsete emotsioonide loomiseks. Tegevuse käigus hoolitsetakse loomade eest, harjatakse, jalutatakse, mängitakse. Sellist tüüpi tegevusi viivad läbi loomateraapia väljaõppe saanud vabatahtlikud ning loomad on inimese turvalised ja testitud. Peamised tegevusalad on haiglate ja hooldekodude külastused, ka kodukülastused ja näiteks lugemiskoerad. 

Lugemiskoer loob turvatunde lapse lugemisoskust kritiseerimata 

Lugemiskoerad on abiks lastele, kellel on raskusi lugema õppimisega ning sellest tulenevalt veel keerulisem teha seda vanemate või koolikaaslaste kriitilise pilgu all. Eestis on juba paar aastat kasutatud lugemiskoerte abi kodudes ja raamatukogudes, kus laps loeb koerale raamatuid ette ning tunneb rõõmu armsa looma kohalolust. Lugemiskoer ei hinda lapse lugemisoskust vaid on toetavaks kaaslaseks luues rõõmu-, rahu ja turvatunde. Eestis kasutavad lugemiskoerte abi Eesti Lastekirjanduse Keskus, Lääne-Virumaa Keskraamatukogu, Narva raamatukogu, Pärnu Keskraamatukogu, Saare Maakonna Keskraamatukogu, Tallinna Keskraamatukogu, Tartu Linnaraamatukogu, Valga Keskraamatukogu, Viljandi Linnaraamatukogu ja Võrumaa Keskraamatukogu.

  • Loomade abil õppimine 
Siia alla koonduvad erinevad tegevused, kus loom on kaasatud õppeprotsessi haridusasutuses. Näiteks töötavad loomad tavakoolis, kus nad väärtuskasvatuseks uusi võimalusi luues toovad tundi lisaväärtust. Samuti töötavad loomad erivajadustega laste haridusasutustes. Selliseid tegevusi viivad läbi loomateraapia väljaõppe saanud spetsialistid.

  • Teraapia loomadega ehk loomateraapia
Loomateraapia on eesmärgipärane sekkumine, kus nõuetele vastav loom on kaasatud kliendi teraapiaprotsessi. Seda tüüpi tegevusi võivad läbi viia loomateraapia väljaõppe saanud spetsialistid ning teraapia käigus püstitab spetsialist kliendi vajadustest lähtuvad teraapia eesmärgid ja töötab välja loomaga koostööks sobivad harjutused. Oluline on märkida, et loomateraapia ei ole käsitletav eraldiseisvana teraapiana. Seda saab praktiseerida professionaal, kellel on olemas erinevad teraapia väljaõpped, mida ta rikastab looma teraapiaprotsessi kaasamisega.

Hobuseteraapia aitab kohaneda oma terviseseisundiga

Hobuseteraapia sobib inimesele, kellel on mõni haigus või puue, sest suurendab enesekindlust ja eneseusaldust hirmude ületamiseks ning tõstab motivatsiooni. Teraapia hobustega, mille käigus terapeudi juhendamisel toimub hobuse eest hoolitsemine ning hobuse seljas erinevate harjutuste läbiviimine, parandab üldist füüsilist võimekust, tasakaalu, koordinatsiooni ja soodustab head rühti. Samuti parandab keskendumist, enesevalitsemist, reeglite ja juhendite järgimist. 

Loomade kaasamine teraapiasse mõjutab positiivsel teraapia protsessi

Loomateraapiat kasutatakse nii laste kui täiskasvanutega, kuid eelkõige lastel on omamoodi tugev side, mistõttu loomade kaasamine laste abistamisse on erilise tähendusega. Loomateraapia sobib hästi lastele ja noortele, kellel on raskuse eneseavamisega, tähelepanu ja keskendumise raskused, leina ja vägivalla kogemused, ärevus ja pingeseisund kehas, hirmud, madal enesehinnang, suhtlemise ja kontaktiloomise probleemid, depressioon, vähene eneseusaldus iseenda ja maailma suhtes või käitumisraskused. Tänapäeval kõige levinumad teraapialoomad on koerad, merisead, küülikud, kalad ja delfiinid. 

Allikad:
www.tasapisitargemaks.eu
www.elk.ee
www.rehabilitatsiooniteenused.ee