Kuidas ja kas külastada toidupoodi oma lemmikuga?
27.07.2016

Iga loomaomanik soovib olla oma lemmikule parimaks peremeheks, kaasates teda tihti enda igapäevaelu tegemistesse. Kindlasti on paljudel lemmiklooma omanikel tekkinud küsimus, kas toidukaupluseid võib külastada oma lemmikuga ning mida peaks selle kohta teadma.

Vastuse saamiseks pöördus Loom24 Eesti suurimate kauplusekettide COOP Kaubanduse AS, Prisma Peremarket AS, Rimi Eesti Food AS ja Selver AS esindajate poole.

Lemmikloomadega kaupluste külastamine on suuresti reguleeritud seadustega. COOP Kaubanduse AS esindaja Martin Miido toob välja, et lähtudes toiduohutust reguleerivatest seadustest, mis on sätestatud toiduseaduses ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses ning Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskirjast, nende kaupluses loomaga viibida ei või. Toidupoe külastamise keelamine lemmikloomaga tuleneb hügieeninõuete tagamise kaalutlustel. Rimi Eesti Food AS esindaja Katrin Bats lisab, et ka nende kaupluste reeglid loomadega kaupluse külastamise osas ei erine suuresti teiste Eesti kaupluste ega ka mujal Euroopas üldlevinud tavadest. Prisma Peremarket AS turundusjuht Reigo Rahumäe rõhutab, et kindlasti ei ole kauplustes lubatud lahtiselt jalutavad ja kaelarihma otsas olevate lemmikloomadega poes ringi liikuda. Samuti ei ole lubatud lemmikloomade transport ostukorvides ja-kärudes.

Kauplusteketid on teinud erandid väikeloomade osas, keda lubatakse kauplusesse kaasa võtta selleks ettenähtud kotis. Selver AS turundusjuht Triin Kaare lisab, et kindlasti on kauplustesse lubatud siseneda abikoeraga, kes on abiks nägemispuudega inimesele liikumisel.

Kauplused on reguleerinud lemmikloomaga kauplusesse sisenemise keelamist vastava kleebisega kaupluse uksel.

Kuhu jätta oma lemmik, kui plaan on külastada toidukauplust?

Paljudel suurtel kauplustel on sissekäikude juures olemas rihmakonksud, kuhu on võimalik jätta oma lemmik poe külastamise ajaks. Lemmiklooma omanikul tasub teada, et Tallinna koerte ning kasside pidamise eeskiri reguleerib lemmiku jätmist avaliku kohta, tuues välja, et koera tohib jätta suukorviga ja lahtipääsemist välistaval viisil jalutusrihmaga kinnitatult hoone juurde mõistlikuks ajaks, mil loomapidaja viibib selles hoones, kui seejuures ei ohustata avalikku korda, inimesi, liiklust ega koera tervist.

Loom24 soovitab loomaomanikel enne kaupluseketi külastamist viia end kurssi antud kaupluse sise-eeskirjadega, et vältida ebameeldivaid olukordi. Samuti on Tallinnas olevate loomaomanike kohuseks viia end kurssi Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskirjaga.

Loom24 tänab kauplusekette, kes leidsid aega ja pidasid õigeks ning vajalikuks meile vastata.