V
Pärnu linnast Lepa tänavalt

31.03 Pärnu linnast Lepa tänavalt leitud isane koer.

Kategooria: Kodu leidnud loomad
Looma ID: 1-27404
Varjupaika saabunud: 31.03.2016